وان استار
, اثبات و اسناد سرمایه گذاری
: اثبات و اسناد سرمایه گذاری
در اینجا اطلاعات جزئی 30 سرمایه گذاری کاربران در سایت را میتوانید مشاهده نمایید.

مجموع سرمایه گذاری کاربران سایت 1,777,000 تومان می باشد, در زیر می توانید لیست آخرین سرمایه گزاری ها را مشاهده نمایید:

در تاریخ 2017/03/05 مبلغ 10,000 تومان توسط mori2020 واریز گردید.
در تاریخ 2017/02/28 مبلغ 50,000 تومان توسط payamghadery66 واریز گردید.
در تاریخ 2017/02/27 مبلغ 5,000 تومان توسط Director واریز گردید.
در تاریخ 2017/02/23 مبلغ 12,000 تومان توسط niloo30 واریز گردید.
در تاریخ 2017/02/21 مبلغ 6,000 تومان توسط Director واریز گردید.
در تاریخ 2017/02/20 مبلغ 5,000 تومان توسط moslem1357 واریز گردید.
در تاریخ 2017/02/20 مبلغ 4,000 تومان توسط davood62 واریز گردید.
در تاریخ 2017/02/19 مبلغ 100,000 تومان توسط Director واریز گردید.
در تاریخ 2017/02/19 مبلغ 130,000 تومان توسط Director واریز گردید.
در تاریخ 2017/02/18 مبلغ 10,000 تومان توسط moslem1357 واریز گردید.
در تاریخ 2017/02/16 مبلغ 2,000 تومان توسط zarezade2000 واریز گردید.
در تاریخ 2017/02/16 مبلغ 8,000 تومان توسط abdigolezard واریز گردید.
در تاریخ 2017/02/16 مبلغ 2,000 تومان توسط Azad2372 واریز گردید.
در تاریخ 2017/02/15 مبلغ 2,000 تومان توسط abdigolezard واریز گردید.
در تاریخ 2017/02/15 مبلغ 2,000 تومان توسط ahmet واریز گردید.
در تاریخ 2017/02/15 مبلغ 2,000 تومان توسط omid_esk3210 واریز گردید.
در تاریخ 2017/02/15 مبلغ 5,000 تومان توسط Director واریز گردید.
در تاریخ 2017/02/12 مبلغ 2,000 تومان توسط mehrsam2030 واریز گردید.
در تاریخ 2017/02/11 مبلغ 2,000 تومان توسط amin20 واریز گردید.
در تاریخ 2017/02/10 مبلغ 10,000 تومان توسط amirstar واریز گردید.
در تاریخ 2017/02/09 مبلغ 2,000 تومان توسط alizarkesh واریز گردید.
در تاریخ 2017/02/09 مبلغ 5,000 تومان توسط Director واریز گردید.
در تاریخ 2017/02/09 مبلغ 2,000 تومان توسط Director واریز گردید.
در تاریخ 2017/02/09 مبلغ 2,000 تومان توسط Marlon007 واریز گردید.
در تاریخ 2017/02/09 مبلغ 2,000 تومان توسط mehrsam2030 واریز گردید.
در تاریخ 2017/02/03 مبلغ 2,000 تومان توسط sasanjoi6 واریز گردید.
در تاریخ 2017/02/03 مبلغ 2,000 تومان توسط sasanjoi6 واریز گردید.
در تاریخ 2017/02/03 مبلغ 6,000 تومان توسط sasanjoi6 واریز گردید.
در تاریخ 2017/02/01 مبلغ 5,000 تومان توسط Director واریز گردید.
در تاریخ 2017/01/31 مبلغ 6,000 تومان توسط niloo30 واریز گردید.


, اثبات و اسناد سرمایه گذاری

وان استار
نماد تاییدیه درگاه بانک