, اثبات و اسناد پرداختی ها
: اثبات و اسناد پرداختی ها
در اینجا اطلاعات جزئی پرداخت هاي سایت را مشاهده می کنید


پرداختي هاي درانتظار واريز :

مجموع پرداختی های در انتظار واريز تا اين لحظه کاربران 46000 تومان می باشد ؛ در زیر می توانید لیست آخرین پرداختی ها را مشاهده نمایید :
ردیفزمان درخواستمبلغ ( تومان )نام كاربريوضعيت
1امروز در 00:541000arash13در انتظار واريز
2دیروز در 19:5045000sampatismدر انتظار واريز


پرداختي هاي واريز شده :

مجموع پرداختی های تا اين لحظه به کاربران 982000 تومان می باشد ؛ در زیر می توانید لیست آخرین پرداختی ها را مشاهده نمایید :
ردیفزمان درخواستزمان واریزمبلغ ( تومان )نام كاربري
1امروز در 03:49امروز در 10:036000axiaaxia
2دیروز در 15:38دیروز در 19:334000amirahen
3دیروز در 01:45دیروز در 19:372000azi49
4دیروز در 00:52دیروز در 19:381000ersalimi78
52017/07/20 در 23:08دیروز در 19:401000peyan
62017/07/20 در 13:242017/07/20 در 19:1060000alirezamhw
72017/07/20 در 12:302017/07/20 در 19:015000toofan
82017/07/20 در 08:172017/07/20 در 18:594000WolF75
92017/07/19 در 11:072017/07/19 در 11:193000alipoor
102017/07/19 در 10:422017/07/19 در 11:171000saeedarefi
112017/07/18 در 23:402017/07/19 در 08:582000pshow
122017/07/18 در 20:332017/07/19 در 08:563000Mohammad1b
132017/07/17 در 18:262017/07/17 در 20:0515000azad9239
142017/07/17 در 17:532017/07/17 در 20:076000fsadegh
152017/07/17 در 13:282017/07/17 در 13:315000behzad1992
162017/07/17 در 11:342017/07/17 در 13:283000ali000
172017/07/17 در 10:472017/07/17 در 11:321000ashkan12
182017/07/16 در 23:272017/07/17 در 11:165000farzin1998
192017/07/16 در 01:042017/07/16 در 10:584000arash7
202017/07/15 در 23:412017/07/16 در 11:0615000rahmati
, اثبات و اسناد پرداختی ها